1. فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی
 2. بیمارستان پروفسور سمیعی ( مرکز علوم مغز و اعصاب ایران )
 3. بیمارستان دکتر مجیبیان یزد
 4. سیمان ساروج بوشهر
 5. پارکینگ طبقاتی ستاد ناجا تهران
 6. پروژه مالک اشتر ستاد ناجا تهران
 7. پروژه آبرسانی دست هندیجان ( جهاد نصر سمنان )
 8. دخانیات تهران
 9. آرد روشن یزد
 10. آرد سعادت یزد
 11. آرد طالقانی بندرعباس
 12. نورد فولاد یزد
 13.  فولاد ارفع اردکان
 14. شرکت فولاد آلیاژى ایران
 15. پترو پالایش نیک
 16. پترو ستاره پویا
 17. نساجی سیرنگ
 18. نساجی هنرکده نیکزاد یزد
 19. ثمین نساج
 20. نساجی بهپود
 21. حریر کیسه یزد
 22. صنایع غذایی جام شیرین
 23. گچ اردکان
 24. مجتمع مسکونی الگانت مشهد
 25. مجتمع مسکونی آرتیم مشهد
 26. هتل امیرالمومنین مشهد
 27. گراند هتل شیراز
 28. مجتمع حکمت تهران
 29. مجتمع مسکونی اطلس
 30. پارس کویر اروند